Tin tức
03:46 09/07/2021
Thông báo tình hình hoạt động
Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng, đối tác, Công ty BHLĐ Thuỳ Dương vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Để đảm bảo phòng chống dịch an toàn và có hiệu quả, Công ty BHLĐ Thuỳ Dương khuyến khích Quý khách hàng, đối tác hỗ trợ tư vấn qua điện thoại, fanpage, website chính thức. Đồng thời, khi tiến hành giao nhận hàng hoá yêu cầu Quý khách hàng tuân thủ nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo tình hình hoạt động

THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng, đối tác, Công ty BHLĐ Thuỳ Dương vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian tới.
Để đảm bảo phòng chống dịch an toàn và có hiệu quả, Công ty BHLĐ Thuỳ Dương khuyến khích Quý khách hàng, đối tác hỗ trợ tư vấn qua điện thoại, fanpage, website chính thức. Đồng thời, khi tiến hành giao nhận hàng hoá yêu cầu Quý khách hàng tuân thủ nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ xin vui lòng liên hệ qua fanpage, website chính thức hoặc gọi điện trực tiếp qua hotline: +84 28 3636 0404.
Cùng chung tay đẩy lùi Covid - 19 !
Trân trọng !
——————————————————————————

Tin tức khác
An toàn lao động
(07/12/2020 )
Hội thi
(07/12/2020 )
Bảo hộ lao động
(07/12/2020 )

Thông báo tình hình hoạt động

Hotline tư vấn miễn phí: 028 3636 0404