CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Bên cạnh việc quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty Thùy Dương cũng chú trọng việc nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, để hướng đến một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ. Quy trình sản xuất của chúng tôi đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do TUV SUD cấp, một tổ chức giám sát ISO nổi tiếng của Đức.

CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng Bên cạnh việc quản lí nâng cao chất lượng 

PRET

PRET
Trung Tâm Kỹ Thuật Nhựa – Cao Su và Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng (PRET) thuộc Bộ Công Thương, là trung tâm chuyên nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm nhựa và cao su. là trung tâm chuyên nghiên...

QUATEST 3

QUATEST 3
Trung tâm QUATEST 3 là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, QUATEST 3 đã được biết đến như một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch...

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM