Tin tức
11:42 07/12/2020
Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động
Theo đó, người lao động (NLĐ) trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với bụi, hóa chất, sinh học, vi rút, vi khuẩn, côn trùng, máy móc, thiết bị... nguy hiểm, độc hại phải được người sử dụng lao động (NSDLĐ) trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc tại đơn vị, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của Công đoàn (CĐ) cơ sở hoặc đại diện tập thể NLĐ để quyết định thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

Theo đó, người lao động (NLĐ) trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với bụi, hóa chất, sinh học, vi rút, vi khuẩn, côn trùng, máy móc, thiết bị... nguy hiểm, độc hại phải được người sử dụng lao động (NSDLĐ) trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc tại đơn vị, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của Công đoàn (CĐ) cơ sở hoặc đại diện tập thể NLĐ để quyết định thời hạn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì NSDLĐ phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng, quy cách trước khi cấp; không sử dụng phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng. NLĐ có quyền yêu cầu NSDLĐ bổ sung mới hoặc thay đổi loại phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đặc biệt, thông tư nghiêm cấm NSDLĐ cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ hoặc giao tiền cho NLĐ tự đi mua.

K.An

Tin tức khác
An toàn lao động
(07/12/2020 )
Hội thi
(07/12/2020 )
Bảo hộ lao động
(07/12/2020 )

Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

Hotline tư vấn miễn phí: 028 3636 0404