Tin tức
11:33 07/12/2020
Bảo hộ lao động
An toàn lao động là việc chúng ta luôn nhắc tới thường xuyên và được nhấn mạnh rất nhiều lần bởi đó là công việc vô cùng quan trọng. An toàn lao động đầu tiên tác động bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người trực tiếp tham gia lao động. An toàn lao động cũng giúp an toàn sản xuất, đảm bảo an toàn công trình, an toàn về nhân lực.

Bảo hộ lao động

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lao động giúp tạo ra của cải vật chất, là công việc chính giúp cho cả xã hội phát triển. Lao động là cái gốc rễ, là tiền đề cho tất cả những ngành nghề khác trong xã hội. Người lao động là người trực tiếp tham gia vào quá trình quan trọng này. Nhìn ngó xung quanh ta sẽ gặp rất nhiều hình ảnh người lao động trực tiếp hay chính là những người lao động tay chân: chị lao công, anh công nhân, thợ điện, công nhân …… Có thể nói người lao động chân tay chiếm tỉ lệ rất lớn trong cuộc sống dù là xã hội phát triển hay đang phát triển.

BẢO HỘ LAO ĐỘNG LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

An toàn lao động là việc chúng ta luôn nhắc tới thường xuyên và được nhấn mạnh rất nhiều lần bởi đó là công việc vô cùng quan trọng. An toàn lao động đầu tiên tác động bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người trực tiếp tham gia lao động. An toàn lao động cũng giúp an toàn sản xuất, đảm bảo an toàn công trình, an toàn về nhân lực.

Đối với người lao động: Bảo hộ ảnh hưởng trực tiếp, bảo vệ sức khoẻ, môi trường, tính mạng của người tham gia lao động. Hơn hết bảo hộ lao động mang ý nghĩa quan điểm quần chúng, quan điểm quý trọng con người của đảng và nhà nước.

Bảo hộ lao động thể hiện quyền lợi của người lao động được bảo vệ, tạo ra một môi trường lành mạnh cho người lao động, tạo ra của cải vật chất, có vị thế chỗ đứng trong xã hội.

Trong công tác sản xuất nếu người lao động được bảo vệ từ đó là tiền đề để tạo ra của cải vật chất. Tai nạn lao động không xảy ra giúp nhà nước, các doanh nghiệp hạn chế trong việc khắc phục hậu quả, để dành nguồn lực đầu tư vào công tác an sinh xã hội.

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kỹ thuật an toàn lao động

Là hệ thống các biện pháp, phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, lao động giúp bảo vệ sự an toàn của người lao động. Thiết bị bảo hộ lao động thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, biển báo, trang thiết bị đảm bảo an toàn cá nhân.

Vệ sinh lao động

Là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại tới người lao động. Thiết bị bảo hộ lao động thích ứng: kỹ thuật thông gió, điều hoà nhiệt độ, phòng chống khí độc, chống ồn, chống rung, ngăn bức xạ …

Các chính sách chế độ bảo hộ lao động

Chính sách bảo hộ lao động bao gồm: các biệ pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động. Nhằm đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý, bồi dưỡng phục hồi sức lao động, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi … Đảm bảo thúc đẩy các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, biện pháp về vệ sinh lao động đối với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, bộ phận thực hiện công việc bảo hộ lao động.

Theo baohovietnam.info

Tin tức khác
An toàn lao động
(07/12/2020 )
Hội thi
(07/12/2020 )

Bảo hộ lao động

Hotline tư vấn miễn phí: 028 3636 0404